ISOPEDIA

Jak uzyskać certyfikat ISO 14001?

Norma ISO 14001 – Podstawy

ISO 14001 – Środowisko naturalneMiędzynarodowa norma, która określa procesy kontroli i zwiększania efektywności środowiskowej w organizacji.

Nasi eksperci tworzą podstawy dla procesu wdrożenia ciągłych, weryfikowalnych ulepszeń w zarządzaniu środowiskiem.

Głównym założeniem ISO 14001 jest poprawa bilansu ekologicznego firmy, a także wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne przy organizacji.

Co zawiera norma ISO 14001:

 • wymagania ogólne;
 • dyrektywy w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
 • informacje na temat planowania wdrażania i innych czynności;
 • informacje dotyczące procedur kontroli i czynności naprawczych;
 • przegląd technik zarządzania.

Korzyści z wdrożenia

Dzięki wdrożeniu i certyfikacji ISO 14001 organizacja otrzymuje wiele korzyści:

 • Zmniejszenie ilości odpadów oraz emisji ścieków
 • Poprawę wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej
 • Zwiększenie swoch szans na rynkach przetargowych
 • Rozpowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród pracowników
 • Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
 • Obniżenie kosztów związanych zużyciem energii, zmniejszeniem liczby odpadów

Etapy wdrożenia certyfikatu ISO 14001

1. Kontakt, zebranie informacji o firmie i wycena.
Audytorzy przeprowadzą wstępną kontrolę w celu ustalenia, czy jakieś wymagania związane z tą normą zostały już wdrożone w Twojej firmie, a jeśli tak, to jakie.

2. Wizyta naszych specjalistów w Waszej firmie.

3. Utworzenie dokumentacji
Specjaliści SBI sprawdzą, w jakim stopniu dokumentacja Twojego systemu zarządzania środowiskowego jest zgodna z wymaganiami ISO 14001. Jeżeli nie posiadasz dokumentacji, to zostanie ona utworzona dla Twojej firmy od podstaw.

4. Wdrożenie systemu wewnątrz firmy

5. Audyt certyfikujący jednostki certyfikującej

6. Wydanie certyfikatu
Gdy Twoja firma spełni wszystkie kryteria, otrzymasz certyfikat potwierdzający zgodność Twojego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami ISO 14001

7. Audyty nadzorujące i przeglądy
Coroczne przeglądy i audyty pomogą Ci w optymalizacji procesu i jego ciągłemu doskonaleniu.

8. Re-certyfikacja
Co trzy lata należy przejść proces audytu wznawiającego ważność certyfikatu, zapewniającego ciągłe doskonalenie systemu, jak również długoterminowe zobowiązanie wobec klientów i partnerów.

ISOPEDIA

Pozostałe wpisy

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole