CERTYFIKAT

PN-ISO 45001:2018

ISO 45001 – System Zarządzania BHP – Podstawy

ISO 45001:2018 – System Zarządzania BHP – to ramy dla pracy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zorganizowany system pomaga wdrożyć zasady, procedury i kontrole niezbędne w organizacji, aby osiągnąć jak najlepsze warunki pracy, porównywalne do uznanych międzynarodowych najlepszych praktyk.

ISO 45001 jest międzynarodowym standardem, który określa wymagania dotyczące higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem dobrej praktyki dla każdej wielkości organizacji. Dostarcza wskazówek, które pomogą Ci zaprojektować własne ramy bezpieczeństwa i higieny pracy – pozwala na zapewnienie zgodności wszystkich stosownych kontroli i procesów w jednym systemie zarządzania.

ISO 45001 może być również przystosowany do wszystkich rodzajów organizacji w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka operacyjnego i zagrożenia.

Standard ten jest zaprojektowany, aby pomóc Ci stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy w organizacji – pomaga spełnić wymogi prawne, przemysłu oraz klientów.

Jakie są korzyści niesie ze sobą System Zarządzania BHP wg ISO 45001?

 • Stworzenie jak najlepszych warunków pracy w całej organizacji
 • Identyfikacja zagrożenia i wprowadzenie kontroli
 • Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, aby zmniejszyć koszty i przestoje z tym związane
 • Zaangażowanie i motywację pracowników dzięki bezpieczniejszym warunkom pracy
 • Wykazanie zgodności z klientami i dostawcami

Poszczególne etapy w procesie wdrażania ISO 45001 oraz uzyskiwania certyfikatu z zespołem PERISO.

1. Kontakt, zebranie informacji o firmie i wycena.
Audytorzy przeprowadzą wstępną kontrolę w celu ustalenia, czy jakieś wymagania związane z tą normą zostały już wdrożone w Twojej firmie, a jeśli tak, to jakie.

2. Wizyta naszych specjalistów w Waszej firmie.

3. Utworzenie dokumentacji
Specjaliści SBI sprawdzą, w jakim stopniu dokumentacja Twojego systemu zarządzania BHP jest zgodna z wymaganiami ISO 45001. Jeżeli nie posiadasz dokumentacji, to zostanie ona utworzona dla Twojej firmy od podstaw.

4. Wdrożenie systemu wewnątrz firmy

5. Doradztwo podczas procesu certyfikacji

Norma ISO 45001:2018 obejmuje następujące obszary:

 • planowanie i rozpoznawanie zagrożeń, ocenę i kontrolę ryzyka;
 • przygotowanie i działania na wypadek awarii;
 • program zarządzania PN-N 18001/OHSAS 18001;
 • struktura i odpowiedzialność;
 • szkolenia, świadomość i kompetencje;
 • konsultacje i komunikacja;
 • kontrola operacji;
 • pomiar, monitorowanie i poprawa wydajności.

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole