ISOPEDIA

Certyfikat ISO 9001 - Jak uzyskać krok po kroku?

Zaczynamy:

Poniżej opiszemy krótko przebieg poszczególnych etapów koniecznych do otrzymania certyfikatu ISO 9001.

Krok 1

Wdrożenia

Oczywiście aby cieszyć się certyfikatem ISO 9001, należy wdrożyć System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015).
Poniżej opisany jest krótko proces wdrożenia, podzielony na poszczególne etapy:

Harmonogram wdrożenia systemu ISO 9001

 • Rozpoznanie wstępne firmy oraz potrzeb do zaplanowania systemu zarządzania .
 • Szkolenie dla kierownictwa i pracowników, podstawowe, prezentujące wymagania norm zarządzania jakością.
 • Audit wstępny zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy
 • Ustalenie szczegółowego planu opracowywania procesów/ elementów systemu jakości z ustaleniem odpowiedzialności osób/ zespołów
 • Ustanowienie Pełnomocnika ds. Jakości
 • Przeprowadzanie spotkań z wyznaczonymi osobami (lub zespołami) w celu opracowania odpowiednich procesów/ elementów systemu jakości (stworzenia udokumentowanych procedur)
 • Ostateczna redakcja procedur i księgi jakości
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego oraz działań korygujących i zapobiegawczych
 • Przeprowadzenie przeglądu kierownictwa
Krok 2

Certyfikacja

Gdy nasz system został skutecznie wdrożony wewnątrz firmy, nadszedł czas na certyfikację. Aby proces certyfikacji został przeprowadzony rzetelnie, a wydany certyfikat był w przyszłości wiarygodny, certyfikacja
powinna zostać przeprowadzona przez upoważnioną do tego, niepowiązaną jednostkę certyfikującą.

Harmonogram certyfikacji systemu ISO 9001

 • Przeprowadzenie przeglądu przed certyfikującego
 • Wybór jednostki certyfikującej
 • Audit jednostki certyfikującej
 • Analiza ewentualnych niezgodności, spostrzeżeń i uwag po audicie
 • Wdrożenie działań korygujących
 • Weryfikacja działań korygujących
 • Wydanie certyfikatu ISO 9001

Pamiętaj! Audit certyfikujący to nie koniec przygody z jednostką certyfikującą. Jednostki certyfikujące co prawda wydają zazwyczaj certyfikat na 3 lata. Jednak konieczne jest coroczne przeprowadzenie auditu nadzorującego w celu sprawdzenia, czy firma nie spoczęła na laurach i czy w dalszym ciągu spełnia wymagania normy ISO 9001.

Czytaj dalej. Certyfikat ISO 9001 - Najczęściej zadawane pytania...

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole