ISOPEDIA

Audyt wewnętrzny ISO 9001

Audyt wewnętrzny ISO 9001 to istotne narzędzie wpływające na pozycję firmy na rynku. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja jest zaciekła, jakość stała się kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. W celu zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług oraz skutecznego zarządzania procesami, firmy coraz częściej sięgają po standard ISO 9001. Jednak samo wprowadzenie systemu zarządzania jakością nie wystarcza – równie istotne jest jego regularne ocenianie i doskonalenie. W tym kontekście audyt wewnętrzny ISO 9001 odgrywa kluczową rolę.

Czym jest audyt wewnętrzny ISO 9001?

Audyt systemu zarządzania jakością to proces oceny zgodności i skuteczności systemu zarządzania jakością (SZJ) wewnętrznie w organizacji. Przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych audytorów działających niezależnie od obszarów, które oceniają. Ich celem jest zidentyfikowanie zarówno mocnych stron systemu, jak również obszarów wymagających poprawy lub dostosowania do wymagań standardu ISO 9001.

System ISO 9001 został opracowany po raz pierwszy przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO – International Organization for Standardization) w 1987 roku. Jest to jedna z serii norm dotyczących systemów zarządzania jakością, które zostały stworzone w celu zapewnienia spójności i doskonałości w procesach produkcyjnych oraz świadczeniu usług. Norma ISO 9001 stanowi podstawę do wprowadzania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w różnych rodzajach organizacji na całym świecie.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt wewnętrzny ISO 9001?

Audyt zewnętrzny ISO 9001 to kluczowy krok w doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa. Pomaga organizacji w utrzymaniu zgodności ze standardem ISO 9001 oraz innymi obowiązującymi przepisami i wymaganiami klientów. Pozwala to uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych oraz utraty zaufania ze strony klientów.

To wszystko wpływa na identyfikację obszarów poprawy. Poprzez analizę procesów, audytorzy wewnętrzni są w stanie zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia. Mogą to być zarówno problemy operacyjne, jak i możliwości optymalizacji, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia organizacji.

Tym samym audyt ISO 9001 pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla jakości produktów lub usług oraz sposoby ich eliminacji lub zminimalizowania. Dzięki temu organizacja może lepiej zarządzać ryzykiem i unikać potencjalnych awarii czy reklamacji.

Procedura audytu wewnętrznego ISO 9001 angażuje pracowników na różnych szczeblach organizacji, co przyczynia się do zwiększenia ich świadomości na temat znaczenia jakości i zgodności. W rezultacie pracownicy są bardziej zaangażowani w doskonalenie procesów i dbają o ich skuteczność. Przyczynia się do tego m.in. szkolenie ISO.

Regularne przeprowadzanie audytu wewnętrznego systemu ISO 9001 przekłada się na zwiększenie zaufania klientów. Klienci, widząc, że firma stale pracuje nad poprawą jakości swoich produktów lub usług, są bardziej skłonni do lojalności i polecania marki innym.

Audyt wewnętrzny ISO 9001 – przykład

Dzień audytu wewnętrznego ISO 9001 rozpoczyna się od spotkania w sali konferencyjnej, gdzie audytorzy wewnętrzni i przedstawiciele zespołu zarządzającego przygotowują plan działania. Celem audytu jest przegląd procesu produkcyjnego, aby upewnić się, że firma spełnia wymagania standardu ISO 9001 oraz zapewnia wysoką jakość swoich produktów.

Po rozpoczęciu audytu audytorzy przeprowadzają wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za różne etapy produkcji, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez proces produkcji, aż do wysyłki gotowych produktów. W trakcie wywiadów audytorzy pytają o dokumentację, procedury oraz sposoby kontroli jakości zastosowane w poszczególnych etapach procesu.

Następnie audytorzy przeprowadzają inspekcję na linii produkcyjnej, obserwując pracę operatorów, kontrolę jakości oraz utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzają również stan maszyn i urządzeń oraz zgodność z wymaganiami dotyczącymi ich kalibracji i konserwacji.

Po zakończeniu inspekcji audytorzy zbierają się ponownie w sali konferencyjnej, aby omówić zebrany materiał i wstępne wnioski. Identyfikują mocne strony procesu produkcyjnego, takie jak skuteczne procedury kontroli jakości i zaangażowanie pracowników, ale również obszary wymagające poprawy, np. braki w dokumentacji czy niedostateczna kalibracja niektórych narzędzi pomiarowych.

Na koniec dnia audytorzy prezentują swoje wnioski przedstawicielom zarządzającym firmą i przekazują im raport z audytu wewnętrznego ISO 9001 oraz zaleceniami dotyczącymi dalszych działań. Dzięki audytowi wewnętrznemu ISO 9001 firma ma możliwość ciągłego doskonalenia swoich procesów produkcyjnych, zapewniając wysoką jakość swoich produktów i zadowolenie klientów.

ISO 9001 audyt – podsumowanie

Certyfikaty ISO to sposób na rozwój firmy. Audyt wewnętrzny ISO 9001 jest nieodzownym elementem skutecznego zarządzania jakością w każdej organizacji. Przyczynia się do utrzymania zgodności ze standardami, identyfikacji obszarów poprawy, minimalizacji ryzyka oraz budowania zaufania klientów. Dlatego też warto inwestować w ten proces, który przynosi wymierne korzyści dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa. Chcesz wiedzieć, jak uzyskać Certyfikat ISO 9001? Skontaktuj się z nami i sprawdź kalkulator ISO, aby ocenić koszt.

ISOPEDIA

Pozostałe wpisy

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole