Certyfikat ISO 9001 - Najważniejsze informacje

Dużo osób pytających, co to jest certyfikat ISO 9001, nie może znaleźć konkretnej odpowiedzi, przeszukując internet? Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Spis najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego certyfikatu znajdziesz tu: Certyfikat ISO – najczęstsze pytania.

Często potencjalni klienci, niemający ogólnej wiedzy o systemach zarządzania, podczas pierwszej rozmowy zadają pytanie: czym jest certyfikat ISO 9001, jak go zdobyć, ile czasu to trwa i oczywiście ile kosztuje. Odpowiedzi na te pytania oczywiście nie są jednakowe, ze względu na różnorodność firm na naszym polskim rynku.

Definicja

Certyfikat ISO 9001 – w skrócie, jest to dokument, potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 9001.
Zobacz co mówi Wikipedia na ten temat

Kto wydaje?

Większość firm, które zdecydowały się wdrożyć system ISO 9001 w swoje szeregi, decyduje się na podejście do certyfikacji swojego systemu. Wynikiem pozytywnie przeprowadzonej certyfikacji jest oczywiście certyfikat ISO 9001. Proces wydania certyfikatu, jak i samej certyfikacji może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przeprowadzenie tych operacji przez jednostkę bez akredytacji lub przez jednostkę posiadającą akredytację. Skupmy się tutaj na tej drugiej opcji.

 

Interesuje nas certyfikacja przeprowadzona przez akredytowany podmiot, ponieważ tylko wtedy certyfikat przez niego wydany będzie miał pełną wartość na rynku światowym. Akredytacja nie jest łatwa do zdobycia i utrzymania tak więc proces przyznawania certyfikatów ISO 9001, również odbywa się w sposób ściśle nadzorowany.

 

Zobacz też: Jednostki wydające certyfikat

Dlaczego warty zachodu?

Coraz częściej nasi klienci zwracają się do nas z powodu chęci uzyskania certyfikatu z powodu „wymagań rynku”. Chodzi tutaj głównie o wymagania konkretnego, istotnego klienta.

 

Szczególnie duże, międzynarodowe firmy

 

weryfikują swoich dostawców, podwykonawców pod względem posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Najczęściej same posiadają SZJ ISO 9001, a jako jedno z kryterium wpisania na „Listę Zatwierdzonych Dostawców”, bardzo często właśnie jest „posiadanie Certyfikatu ……”.
Można to wyjaśnić chęcią pewnego rodzaju weryfikacji potencjalnego dostawcy, podwykonawcy oraz późniejszego nadzoru. Ten rodzaj sposobu wyboru dostawców tym bardziej jest sprzyjający zagranicznym podmiotom, że ISO to organizacja między-narodowa i sama norma ISO 9001:2015 jest również obowiązuje jednakowa.

 

Inna przyczyną chęci posiadania certyfikatu ISO 9001 może być możliwość zwiększenia swojej konkurencji podczas postępowań przetargowych. W wymaganiach przetargodawcy często umieszczają posiadanie certyfikowanego systemu lub posiadanie certyfikatu jako wymóg konieczny, lub dodatkowy atut. W tym przypadku podobnie jak z klientem w postaci dużej firmy zleceniodawca chce mieć pewność, że postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnie, na korzyść zaufanego zleceniobiorcy.

Ale oczywiście najważniejsze...

Oczywiście powyższe aspekty nie są najbardziej istotnymi pod względem jakościowym dla wdrażającej firmy powodami, dla których decydują się na uzyskanie certyfikatu. Najważniejsze są oczywiście inne profity dla firmy: Zobacz tutaj: Certyfikat ISO 9001 – profity bezpośrednie z posiadania

Musisz wybrać wszystkie pola!  Wygenerowany koszt jest kosztem poglądowym.

Sprawdź w 2 min czy certyfikat ISO 9001 lub innych systemów będzie opłacalną inwestycją.

Kalkulator pozwala na poznanie kosztorysu wdrożenia poniższych systemów zarządzania ISO:

Wdrożenie ISO 9001, 14001, 45001, 27001