ISOPEDIA

Wymagania normy ISO 9001:2015

Opisane w normie ISO 9001 wymagania dotyczą Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Określają zbiór standaryzowanych praktyk odnoszących się do całej organizacji, jak i również poszczególnych jej obszarów. Wymagania normy ISO 9001 zostały uaktualnione w 2015 roku, dlatego obecnie w nomenklaturze są określane symbolem ISO 9001:2015.

Czego dotyczą wymagania normy ISO 9001:2015?

Wymagania normy ISO 9001:2015 odnoszą się do Systemu Zarządzania Jakością. Określają wytyczne i dobre praktyki, jakie przedsiębiorstwo powinno wdrożyć w firmie, aby zapewnić dobrą organizację na każdym jej poziomie. Wymagania normy ISO 9001 prowadzą m.in. do ustalenia jasnych reguł pracy czy odpowiedzialnego podziału obowiązków pracowniczych. Wymagania ISO 9001:2015 dotyczą także procesów planowania i realizacji produkcji wyrobów lub usług. Obejmują również procesy związane z obsługą Klienta, projektowaniem wyrobów czy usług, a także zakupów. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 poruszają niemal każdy aspekt przedsiębiorstwa.

Jakie firmy mogą prowadzić wymagania ISO 9001:2015?

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością zgodne z normą ISO 9001:2015 może wprowadzić każde przedsiębiorstwo niezależnie od branży, sektora czy wielkości. Norma ISO 9001 wykorzystywana jest zarówno w organizacjach państwowych, jak i firmach prywatnych, w Polsce i na całym świecie. Działanie zgodnie z tym dokumentem jest kluczem do wdrożenia, a następnie certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Jest ona napisana w sposób uniwersalny, przedsiębiorstwa mogą ją stosować niezależenie od branży czy wielkości. Jest stosowana z powodzeniem w branżach produkcyjnej, usługowej czy administracyjnej. Głównym założeniem normy, podobnie jak całego TQM-u jest spełnienie wymagań klienta, podjęcie procesowe oraz ciągle doskonalenie.

Czy wdrożenie normy ISO 9001 jest obowiązkowe? Firma musi spełnić wymagania ISO 9001 jeśli chce otrzymać certyfikat ISO 9001 potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy. Więcej szczegółów dotyczących tego, jak uzyskać certyfikat jest dostępnych w poradniku: Jak uzyskać certyfikat ISO 9001.

Główne wymagania normy ISO 9001

Warunkujące otrzymanie certyfikatu ISO 9001 wymagania są pogrupowane w odpowiednie działy zgodnie z modelem funkcjonowania organizacji. Są one opisane w sposób, w którym odnoszą się i zawierają wszystkie podstawowe zasad jakości. Główne wymagania normy ISO 9001 obejmują zatem zagadnienia takie jak:

 • kontrola dokumentów i zapisów
 • zaangażowanie kierownictwa w budowanie Systemu Zarządzania Jakością
 • wprowadzenie systemu zarządzania zasobami
 • wprowadzenie podejścia procesowego (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj)
 • systematyczne pomiary i analiza zadowolenia Klienta, wyrobów i procesów
 • analiza wymagań Klienta
 • podejmowanie decyzji na podstawie danych i faktów

Nie są to wszystkie wymienione zapisy normy ISO 9001. Poza tym warto mieć na uwadze fakt, że zapisy są wymagane tylko wtedy, gdy organizacja wykonuje dany proces.

Wymagania normy ISO 9001 w zakresie dokumentacji

Każde przedsiębiorstwo, które chce otrzymać certyfikat ISO z normy ISO 9001, musi wdrożyć nie tylko stosowne praktyki, ale też odpowiednią dokumentację. Główne wymagania normy ISO 9001:2015 w tym zakresie to prowadzenie dokumentacji takiej jak:

 • Zakres Systemu Zarządzania Jakością
 • Polityka Jakości
 • Cele organizacji
 • Kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców

Oprócz wdrożenia odpowiedniej dokumentacji norma ISO 9001:2015 wymaga wprowadzenia pewnych zapisów, takich jak:

 • Zapisy ze szkoleń, umiejętności i doświadczenia personelu
 • Zapisy dotyczące kalibracji sprzętu pomiarowego
 • Zapisy z przeglądu wymagań produktu, usługi
 • Zapis przedstawiający właściwości produktu lub usługi
 • Zapis z nadzoru nad zmianami produktu, usługi
 • Zapis z monitorowania i mierzenia wyników
 • Zapis z planem audytów wewnętrznych
 • Zapis z przeprowadzonego przeglądu kierownictwa
 • Zapis z akcji korygujących

Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Niezbędną czynnością przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 do przedsiębiorstwa, jest utworzenie i zastosowanie dokumentacji SZJ. Jest to również wymóg normy i w żadnym wypadku nie można się od tego uchylić. Utworzona dokumentacja stanowi bowiem nie tylko dowód, że system jest wdrożony i funkcjonuje, ale jest również głównym źródłem informacji o nim, a także o strukturze działania firmy. Dodatkowo zawarty w dokumentacji zakres odpowiedzialności pozwala na unikniecie późniejszych konfliktów między pracownikami w firmie. Obszerność jej nie jest wprost określona przez normę. Oczywiście powinny być w niej zawarte wszystkie elementy wymagane, ale zbyt duża ilość informacji może prowadzić do utrudnionej identyfikowalności tego co jest naprawdę istotne.

Dokumentacja SZJ ISO 9001 składa się zazwyczaj z 4 części:

 • księga jakości – jest dokumentem utworzonym w celu opisu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, który jest wdrożony do przedsiębiorstwa. Może ona dotyczyć zarówno całej organizacji jak i należących do niej działów. Księga pełni rolę przewodnika po systemie;
 • procedury – to dokumenty opisujące sposób działania, które są zaimplementowane w systemie jakości. Opisują również odpowiedzialność oraz cele tych działań. Zazwyczaj procedura złożona jest z kilku zazwyczaj stosowanych elementów, choć norma ISO 9001 nie narzuca określonego sposobu pisania jej;
 • instrukcje – opisują, w jaki sposób mają być realizowane poszczególne działania w procesie. Dokumenty te powinny być stosowane w sytuacjach oraz na stanowiskach, na których występuje prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności;
 • zapisy – stanowią podstawę piramidy hierarchii dokumentacji systemu ISO 9001 i dowód na skuteczność wdrożenia i działania SZJ oraz zgodność z wymaganiami normy. Zapis może mieć różne formy (formularz, fotografia, rysunek, raport). Norma wymaga, aby zapisy były łatwe do identyfikacji, odszukania i napisane w sposób czytelny. Należy unikać tworzenia zbyt dużej ilości zapisów w systemie – może to powodować problemy z identyfikacją tych najbardziej potrzebnych.

Certyfikat ISO 9001 wymagania

Wdrażanie norm ISO 9001 jest złożonym procesem, który wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W tym celu najlepiej zgłosić się do wyspecjalizowanych firm czuwających nad prawidłowym wdrożeniem wymagań normy ISO 9001. Instytut Inżynierów Jakości dysponuje wykwalifikowaną kadrą, a także przeprowadza odpowiednie szkolenie ISO i prowadzi Klientów przez cały proces wdrażania, zapewniając odpowiednie wsparcie, pomoc, doradztwo oraz dokumentację. Jesteśmy pewni skuteczności swoich działań, a naszym Klientom gwarantujemy uzyskanie certyfikatu.

Wdrażanie normy ISO 9001 – kalkulator cen

Zapraszamy Państwa do skorzystania z dostępnego na stronie Instytutu Jakości Inżynierów kalkulatora. Kalkulator ISO to intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie do szybkiej wyceny.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy firmy, instytucje publiczne, a także małe przedsiębiorstwa. Gwarantujemy uzyskanie certyfikatu!