ISOPEDIA

Ocena ryzyka i szanse ISO 9001

Przykłady zarządzania ryzykiem wg normy ISO 9001 znajdziesz poniżej.

Podczas korzystania z normy ISO 9001:2015 jako podstawy dla Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), okaże się, że myślenie oparte na ryzyku jest nową ważną koncepcją, która została wyniesiona na
pierwszy plan tworzeniu systemu.

 

Wraz z tym poglądem, że ważne jest, aby myśleć o ryzyku, są też wymogi identyfikacji i zdefiniowania ryzyk i szans w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

 

W jaki jednak sposób to zrobić? Jak identyfikować szanse i ryzyko? W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jakie są wymagania normy w tej dziedzinie i jak można rozwiązać ten problem w swoim SZJ, aby uzyskać.

Czego właściwie wymaga od nas norma Zarządzanie Ryzykiem?

Wymagania dotyczące identyfikowania zagrożeń i możliwości są rozproszone po całej normie ISO 9001:2015, zaczynając od początku: w punkcie 4.4.1, gdzie wymagane jest, aby organizacja określiła procesy potrzebne do identyfikacji zagrożeń i możliwości. Ponadto, w punkcie 5.1.2 widzimy, że kierownictwo musi upewnić się, że ryzyko i możliwości, które wpływają na zgodność wyrobów i usług są ustalone.

 

Sedno wymagań, dotyczących ryzyka i szans jest w punkcie 6.1 w sprawie działań, mających na celu zidentyfikowanie zagrożeń i możliwości. Ten punkt omawia konieczność zaplanowania działań niezbędnych do uwzględnienia ryzyk i szans, integracji tych działań do SZJ i oceny działań w zakresie ich skuteczności. Podczas
Wdrażania ISO 9001, działania te powinny być proporcjonalne do potencjalnego wpływu na zgodność wyrobów i usług.

 

Ostatnia wzmianka o ryzyku i szansach jest w punkcie 9.1.3, który mówi o analizę informacji niezbędnych do ustalenia, czy działania były skuteczne i sekcji 9.3.2, który stanowi, że ocena skuteczności działań podjętych w celu wyeliminowania ryzyka i możliwości powinna być zawarta w przeglądzie zarządzania.

 

Należy również wspomnieć, że ryzyka i szanse powinny być aktualizowane, gdy wystąpi niezgodność (punkt 10.2).

Jak identyfikować ryzyka i szanse

Ważne jest, aby pamiętać, że nie istnieją żadne wymagania dotyczące formalnego procesu monitorowania i kontroli ryzyk i szans w ramach Systemu Zarządzania Jakością.

 

Podobnie jak myślenie oparte na ocenie ryzyka, nie jest to wymóg w zakresie zarządzania ryzykiem, tylko w pełnym zakresie identyfikacji ryzyka, szans i działań, jakie należy w stosunku do nich podjąć.

 

Norma nie wymaga utrzymywania udokumentowanych informacji z zakresu analizy ryzykiem.

Jednym z narzędzi do analizy ryzyka w firmie jest ANALIZA SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats), czyli (silne strony, słabości, szanse i ryzyko).

Analiza SWOT

 

Zobacz co o analizie SWOT mówi Wikipedia.

Dlaczego jest to ważne we wdrażaniu ISO 9001?

Jak już zostało powiedziane wcześniej, norma ISO 9001 ma być zestawem wymagań, które stanowią dobre praktyki, stanowiące podstawę systemu zarządzania jakością.

 

Firmy, które chcą przetrwać na rynku, powinny identyfikować, szacować i analizować ryzyko. Ważne jest również, aby wiedzieć, jak ryzyko i szanse mogą wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy w danym momencie.

 

Jednak, jak zawsze, ważne jest, aby znaleźć najlepszy sposób dla danej organizacji do identyfikacji ryzyka i szans podczas Wdrażania ISO 9001. Można wykorzystać znane narzędzia do analizy takie jak: burza mózgów, analiza SWOT, wykorzystać doświadczenie naszych pracowników, a następnie zdecydować czy trzeba zareagować na wykryte ryzyka i szanse. Im szybsza bowiem reakcja, tym mniejsze konsekwencje w późniejszym czasie.

 

I na koniec pamiętaj, że analiza ryzyka i szans i cały system zarządzania jakością, który budujesz, jest po to aby przynosić benefity dla Twojej firmy, a nie KOSZTY

Zarządzanie ryzykiem ISO 9001 - przykłady

Zamów pełną analizę ryzyka dla Twojej firmy

ISOPEDIA

Pozostałe wpisy

Gwarancjauzyskaniacertyfikatu...

Jesteśmy obecni na rynku ponad 20 lat. Nasz zespół stanowią doświadczeni praktycy posiadający niezbędną wiedzę do realizacji procesów wdrożeniowych i auditowych w każdej firmie. Dotychczas z naszych usług skorzystało blisko 1000 organizacji. Trzon kadry iso-sklep stanowią wdrożeniowcy z tytułami doktorskim w zakresie zarządzania jakością.


20+

Lat doświadczenia

1000

Wdrożeń

7

Oferowanych szkoleń

5

Osób w zespole